Demokratisk Politik: Offentlig opinion, valg og partier – Københavns Universitet

Gruppen 'Demokratisk Politik: Offentlig opinion, valg og partier' beskæftiger sig primært med input-siden i det demokratiske politisk system. Et centralt fokus er forbindelsen mellem vælgere og politik og politikere: Hvordan formulerer vælgerne holdninger? Hvordan bliver disse holdninger formidles til politikere? Og hvordan omsættes de endelig til politik?

Medlemmerne af gruppen forsker i en række problemstillinger relateret til forbindelsen mellem vælgere og politik og politikere herunder politisk holdningsdannelse, vælgeradfærd, interessegrupper, partier og parlamentarikere.

Gruppens medlemmer bidrager til det akademiske miljø på Institut for Statskundskab gennem forelæsninger og seminarer på gruppens område, ved at publicere forskning af høj international kvalitet og gennem formidling af viden om gruppens forskning. Sammen med forskernes undervisning og vejledning på både BA- og kandidatniveau betyder det, at gruppen er en aktiv bidragsyder til den løbende dialog mellem studerende og forskere på Institut for Statskundskab.