Demokratisk Politik

Forskergruppen 'Demokratisk Politik: Offentlig opinion, valg og partier' beskæftiger sig primært med input-siden i det demokratiske politiske system. Et centralt fokus er forbindelsen mellem vælgere og politik og politikere: Hvordan formulerer vælgerne holdninger? Hvordan bliver disse holdninger formidlet til politikere? Og hvordan omsættes de endelig til politik?

Medlemmerne af gruppen forsker i en række problemstillinger relateret til forbindelsen mellem vælgere og politik og politikere herunder politisk holdningsdannelse, vælgeradfærd, interessegrupper, partier og parlamentarikere.

Gruppens medlemmer bidrager til det akademiske miljø på Institut for Statskundskab gennem forelæsninger og seminarer på bachelor- og kandidatuddannelsen, gennem løbende dialog med de studerende på instituttet, ved at publicere forskning af høj international kvalitet og gennem formidling af viden om gruppens forskning.

Forskere

NavnTitelTelefonE-mail
Dinesen, Peter ThistedProfessor +45 353-23375E-mail
Hansen, Kasper MøllerProfessor +45 353-23392E-mail
Hjorth, Frederik GeorgAdjunkt +45 353-24104E-mail
Holm, MindaPh.d.-stipendiat +4745282951E-mail
Jensen, Henrik S.Lektor +45 353-23405E-mail
Kosiara-Pedersen, KarinaLektor +45 353-23416E-mail
Kurrild-Klitgaard, PeterProfessor +45 353-23798E-mail
Nedergaard, PeterProfessor +45 353-23408E-mail
Olsen, Asmus LethLektor +45 353-23401E-mail
Rasmussen, AnneProfessor +45 353-20503E-mail

Kontakt

Forskningskoordinator
Professor Peter Thisted Dinesen
Mail: ptd@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 33 75