Demokratisk Politik: Offentlig opinion, valg og partier – Københavns Universitet

Gruppen 'Demokratisk Politik: Offentlig opinion, valg og partier' beskæftiger sig primært med input-siden i det demokratiske politiske system. Et centralt fokus er forbindelsen mellem vælgere og politik og politikere: Hvordan formulerer vælgerne holdninger? Hvordan bliver disse holdninger formidlet til politikere? Og hvordan omsættes de endelig til politik?

Medlemmerne af gruppen forsker i en række problemstillinger relateret til forbindelsen mellem vælgere og politik og politikere herunder politisk holdningsdannelse, vælgeradfærd, interessegrupper, partier og parlamentarikere.

Gruppens medlemmer bidrager til det akademiske miljø på Institut for Statskundskab gennem forelæsninger og seminarer på bachelor- og kandidatuddannelsen, gennem løbende dialog med de studerende på instituttet, ved at publicere forskning af høj international kvalitet og gennem formidling af viden om gruppens forskning.